• 1399/03/21-سسسس
 • سسسس
  سسسسسسس
 • 1398/12/05-خبر فوری
 • خبر فوری
  به استحضار دانشجویان عزیز می رساند که در سلف های خوابگاه غدیر و شسرقی از وعده شام مورخ 5 اسفند ماه 98 دیگر غذا توزیع نمی گردد.
   
 • 1398/11/12-زمان توزیع و زمان رزرو در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
 • زمان توزیع و زمان رزرو در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
  وعده صبحانه ساعت رزرو از ساعت 6:30 الی 8 و ساعت توزیع از 6:30 الی 8:05
  وعده ناهار ساعت رزرو از 9:30 الی 10 و سپس از 11:30 الی 14 - زمان توزیع 11:30 الی 14:15
  وعده شام ساعت رزرو از 17 الی 17:30 و سپس از 18:15 الی 20:15 - زمان توزیع 18:15 الی 20:25
 • 1398/10/16-خبر مهم و نهایی
 • خبر مهم و نهایی
  1- ساعت توزیع و رزرو صبحانه از 6:25 الی 08:00 می باشد.لازم به ذکر است دانشجویانی که رزرو نموده اند فقط می توانند تا قبل از ساعت 8:10 صبح فیش تهیه نمایند.
  2- ساعت توزیع و رزرو ناهار از 11:30 الی 14:00 (زمان رزرو از ساعت 9:30 الی 10 وسپس در زمان توزیع فعال می شود.).لازم به ذکر است دانشجویانی که رزرو نموده اند فقط می توانند تا قبل از ساعت  14:15 ظهر فیش تهیه نمایند.
  3-ساعت توزیع و رزرو شام از 18:15 الی 20:00 (زمان رزرو از ساعت  17:00 الی 17:30 وسپس در زمان توزیع فعال می شود.).لازم به ذکر است دانشجویانی که رزرو نموده اند فقط می توانند تا قبل از ساعت  20:15 شب فیش تهیه نمایند.
 • 1398/08/13-ثبت نام کاندیدها برای شورای صنفی
 • ثبت نام کاندیدها برای شورای صنفی
  ثبت نام کاندیدها برای شورای صنفی سرای خواهران و پردیس ها و دانشکده های آموزشی از تاریخ   98/08/12  لغایت 98/08/14  با مراجعه به امور دانشجویی واققع در کنار سلف مهتاب، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
  کمیته اجرایی شورای صنفی
 • 1398/07/01-راهنمای استفاده از اتوماسیون تغذیه
 • راهنمای استفاده از اتوماسیون تغذیه
  برای مشاهده راهنما روی لینک های زیر کلیک کننید:
  عکس1
 • 1398/06/24-ساعت توزیع ناهار از 11:30 الی 14:15 (زمان رزرو از ساعت 9:30 الی 10 وسپس در زمان توزیع فعال می شود.)
 • ساعت توزیع ناهار از 11:30 الی 14:15 (زمان رزرو از ساعت 9:30 الی 10 وسپس در زمان توزیع فعال می شود.)
  ساعت توزیع ناهار از 11:30 الی 14:15 (زمان رزرو از ساعت 9:30 الی 10 وسپس در زمان توزیع فعال می شود.)
 • 1398/06/24-ساعت توزیع شام 18:15 الی 19:45 (زمان رزرو از ساعت 17 الی 17:30 وسپس در زمان توزیع فعال می شود.)
 • ساعت توزیع شام 18:15 الی 19:45 (زمان رزرو از ساعت 17 الی 17:30 وسپس در زمان توزیع فعال می شود.)
  ساعت توزیع شام 18:15 الی 19:45 (زمان رزرو از ساعت 17 الی 17:30 وسپس در زمان توزیع فعال می شود.)
 • 1398/06/22-اطلاعیه سال جدید نیمسال اول 99-98
 • اطلاعیه سال جدید نیمسال اول 99-98
  با سلام
  ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، ساعات توزیع به شرح ذیل می باشد:
  - صبحانه از ساعت 6:30 الی 8
  - ناهار از ساعت 11:30 الی 14:15  ( ساعت رزرو از 9:30 الی 10 و در زمان توزیع مجدداٌ فعال می شود.)
  - شام از ساعت 18:15 الی 19:45  ( ساعت رزرو از 17 الی 17:30 و در زمان توزیع مجدداٌ فعال می شود.)
  در ضمن روزهای تعطیل رسمی و روز جمعه ها سلف سرویس تعطیل می باشد.